Logo MetselenIn Linschoten worden op Voorvliet zo’n 30 sociale huurappartementen gebouwd. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor. Het bouwplan wijkt af van…

de oorspronkelijke plannen om twee-onder-één-kapwoningen neer te zetten.

Burgemeester en wethouders kiezen voor een andere aanpak vanwege de steeds urgentere behoefte aan sociale woningbouw. Het ontwerp past in het bestemmingsplan Voorvliet Noord. Als de gemeenteraad instemt met de plannen kan er al midden volgende jaar met de bouw van start worden gegaan.

De oplevering van de woningen is gepland eind 2018/begin 2019.