Logo Openbaar GroenIn de dichtbevolkte Groene Hart-provincies zijn meer stiltegebieden nodig. Dat schrijft de Randstedelijke Rekenkamer uit Amsterdam in een onlangs uitgebracht rapport.

Daarnaast zou er behoefte aan een actiever beleid op dit gebied.

De Stichting Groene Hart hoopt op het actuele onderwerp aan te haken door dit jaar nog een stilte-expositie en stiltesymposium te organiseren. Zo willen zij nog meer aandacht vragen voor het belang van stiltegebieden in de regio.