Logo SchoolbordHet Regionaal Bureau Leerplicht registreerde over het schooljaar 2016-2017 de leerlingen die teveel van school verzuimd hebben. In dat schooljaar waren er in Woerden 14 thuiszitters.

Deze jongeren hebben vaak problemen op het gebied van leren, werken, sociale contacten of zelfredzaamheid.

Wethouder Hans Haring van Woerden vindt het niet acceptabel dat een leerling niet naar school gaat als die het wel zou kunnen. Het Regionaal Bureau Leerplicht gaat zich hiervoor inzetten.

Vanaf 2020 zou geen enkele leerling langer dan 3 maanden thuis moeten zitten zonder dat een passend aanbod is gedaan. Zo een aanbod kan bijvoorbeeld bestaan uit een aangepast rooster, of uit een onderwijs-zorgarrangement. Thuiszittende leerlingen worden zo geactiveerd en gestimuleerd om weer deel te nemen aan de maatschappij.