De trajectcontrole op de snelweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam wordt in beide richtingen uitgebreid. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat er vanaf 16 december op vijf secties snelheidscontrole plaatsvindt. Nu wordt de snelheid nog op drie wegdelen gecontroleerd.

Volgens het OM komt het voor dat mensen in de tussenliggende gedeelten meer snelheid maken en weer gaan remmen bij het volgende meetpunt. Die snelheidswisselingen vormen volgens het OM een risico voor de verkeersveiligheid.

Met vijf meetpunten pakt men dit rijgedrag aan. Weggebruikers krijgen een boete als in meerdere secties de snelheidslimiet wordt overschreden. De boete geldt dan voor de hoogst gemeten snelheid.