Utrecht wil meer variatie op bedrijventerrein Strijkviertelpark. Het college legt hiervoor een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Hierin is meer ruimte voor bijvoorbeeld horeca, sport en maatschappelijke voorzieningen. Ook mag hoger gebouwd worden.

In het westelijk deel gaat de maximale hoogte van 8 naar 12 meter, in het oostelijk deel van 8 naar 10 meter. Op de zuidoostelijke hoek is de maximumhoogte 25 meter, mits het gebouw een bijzondere architectuur krijgt en kan dienen als herkenningspunt.

“Met het plan willen we de herontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk maken,” zegt wethouder Klaas Verschuure. “Daarnaast willen we zorgen voor goede aansluiting op de omgeving en milieuhinder wegnemen voor een deel van de toekomstige woningbouw in Rijnvliet.”

De gemeente wil woningen bouwen op een klein deel van de naastgelegen woningbouwlocatie Rijnvliet. Om hinder van het bedrijventerrein hier te voorkomen, zal aan deze kant minder zware bedrijvigheid komen.

Beeld: Google Maps