Logo Water lozen Er gaat meer zoet water vanuit de provincie Utrecht naar het westen van het land worden gepompt. Daarmee moet de verzilting het hoofd worden geboden.

Het westen kreeg al 6900 liter water per seconde vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek en nu komt daar nog eens 4000 liter per seconde bij. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden pompt het water naar waterschap Rijnland. Dat zorgt voor de verdeling naar aangrenzende waterschappen. Verzilting van de bodem kan voor onherstelbare natuurschade zorgen en moet daarom worden voorkomen.

Foto: Hoogheemraadscahp De Stichtse Rijnlanden
32 hdsr