Logo BomenkapDirect aanwonenden van de Burgemeester Van Kempensingel hebben in grote meerderheid (84%) de voorkeur om de bomen aan hun kant van de singel te kappen. Een kleine meerderheid…

(54%) van de gehele Vogelbuurt is hier ook voorstander van.

Wethouder Ivo ten Hagen wil de voorkeur van de bewoners overnemen, omdat de bomen aan de huizenkant overlast geven. Bovendien komt er door het kappen van de bomen ruimte voor een fietsstrook. Dat is goed voor de veiligheid. Aan de andere kant van de Singel blijven de bomen staan. De gemeenteraad krijgt nog de gelegenheid advies uit te brengen over de plannen.

De problematiek van de bomen is onderdeel van de reconstructie van de Vogelbuurt. Op 13 november 2017 start de aannemer met de werkzaamheden. Het is nog niet bekend wanneer de bomen mogelijk gekapt worden.