Logo zondag openingHet ziet er naar uit dat een meerderheid van de D66-fractie in de gemeenteraad van Woerden vóór een verruiming van de zondagsopenstelling gaat stemmen. Dit ondanks de…

coalitieafspraken met andere partijen. D66 laat op haar website weten moeite te hebben om in deze kwestie een standpunt te bepalen. De conclusie voor de coalitiepartij was en is niet eenduidig. Enerzijds wordt het belangrijk gevonden om een betrouwbaar coalitiepartner te zijn, anderzijds vinden de fractieleden van D66 het ook belangrijk om oplossingen te bieden voor maatschappelijke behoeften.

Op 21 december komt de zondagopenstelling aan de orde in de raad en wordt een besluit genomen.