Het Groene Hart Ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ hebben een meerjarencontract gesloten voor de komende vier jaar. Dit meerjarenakkoord biedt het ziekenhuis ruimte om het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verder vorm te geven.

Voor VGZ betekent dit het twaalfde ziekenhuis dat toetreedt tot het ‘Zinnige Zorg-netwerk. VGZ is ervan overtuigd dat door de zorg anders te organiseren, deze beter voor de patiënt kan zijn en dat tegen lagere kosten.