In 2019 worden nieuwe projecten voorbereid, waaronder de reconstructies van de Nieuwendijk, de Eendrachtsstraat en de Gedempte Binnengracht in Woerden…

en de Molenbuurt fase 3 in Harmelen. Dit staat in het nieuwe meerjarig onderhoudsplan 2019-2022, dat onlangs door B&W is vastgesteld.

Hierin staan de werkzaamheden in de openbare ruimte voor 2019 en een doorkijk naar de grote werkzaamheden die de gemeente de komende jaren oppakt. Regulier onderhoud wordt als vanzelfsprekend beschouwd en is niet opgenomen. Het college heeft gekozen om vooruit te kijken en flink te investeren in de openbare ruimte. Reeds voorbereide projecten worden verder uitgevoerd, zoals de Slotenbuurt in Zegveld, de beschoeiing van de Singel en Kanis. Daarnaast wordt achterstallig onderhoud weggewerkt. De afgelopen jaren is de grootste achterstand ingehaald, in 2019 worden de laatste projecten van deze inhaalslag afgerond.

Foto: Gemeente Woerden
07 werk