Logo Tractor 2Uit een onder de inwoners van De Kanis gehouden peiling blijkt dat 75% van hen vóór de aanleg van een kavelpad om De Kanis is. Begin januari konden alle 219 huishoudens in De Kanis…

eenmalig en anoniem hun stem uitbrengen. Dat deden 75 huishoudens en met driekwart van de stemmen vóór een kavelpad, trekt de gemeente de conclusie dat het kavelpad kan worden aangelegd.

Het kavelpad is vooral bedoeld om het landbouwverkeer om te leiden. Dat heeft een aantal voordelen: de bewoners raken de overlast van zwaar verkeer kwijt, de leefbaarheid en veiligheid wordt verbeterd en de gemeente heeft het voordeel dat de beheerskosten van de openbare ruimte afnemen.

De voorbereidingen voor de aanleg zijn inmiddels van start gegaan.