Logo RegenbuiGouda heeft landelijk gezien het meeste wateroverlast op de fietspaden. Dit blijkt uit een enquĂȘte van de Fietsersbond die is opgesteld in het kader van de Fietsstad 2018. Bijna 50.000 fietsers…

deden aan dit onderzoek mee. Jo Suijlen van de Goudse afdeling van de Fietsersbond is niet verbaasd over de uitslag. Volgens Suijlen komt dit doordat de Goudse fietspaden slecht worden onderhouden. Ook de Goudse politiek is van mening dat er wat moet gebeuren, maar over de aanpak daarvan verschillen ze van mening.

Volgens de gemeente is de wateroverlast een gevolg van verzakking en klimaatverandering. Door de zachte veenbodem hebben wegen, fietspaden, bestrating en riolering continu te maken met verzakking en schade. In combinatie met extreme neerslag heeft de hele stad sneller te maken met tijdelijke wateroverlast.