Een aantal Utrechtse melkveehouders is met hulp van de provincie aan de slag gegaan met energieneutraal ondernemen. Een bedrijf uit Wilnis was één van de deelnemers van het proefproject. Er is ingezet op energiebesparing en elektrificatie van het bedrijf, vertelde boerin Willeke Peek.

Er is door metingen bepaald waar de meeste energie wordt verbruikt op het bedrijf. Met die gegevens zijn er aanpassingen gedaan in systemen en werkwijzen.

Dit maakte het bedrijf nog niet energieneutraal. Zo is er gekozen voor een kleine windmolen, die samen met de reeds aanwezige zonnepanelen wel voldoende energie oplevert. Wanneer er minder zon is, is de opbrengst van wind vaak hoger, dat is de achterliggende gedachte voor de keuze.

De praktijkervaringen van alle deelnemende boeren zijn vermeld in een rapport en overhandigd aan de gedeputeerde van landbouw, Hanke Bruins Slot. De onderzoeksperiode bracht een aantal aandachtspunten naar voren.

Verduurzamen begint met zicht op het verbruik, waarbij een aanpassing van het bedrijfsproces al een grote besparing op kan leveren.

Foto: Provincie Utrecht