Logo Victor MolkenboerBurgemeester Victor Molkenboer ziet voordelen bij een gekozen burgemeester. Die kan het gemeenschapsgevoel versterken. Dat is bijvoorbeeld goed zichtbaar in de Verenigde Staten.

Met deze uitspraak reageert Molkenboer op de landelijke discussie over het gekozen burgemeesterschap. Molkenboer maakt ook kanttekeningen. Het is volgens hem nodig om de gekozen burgemeester niet apart te zien, maar als onderdeel van het geheel. Hij zou het niet wenselijk vinden als de wethouders een ander programma zouden hebben dan de burgemeester.

En verder stelt hij de principiële vraag of de burgemeester niet boven de partijen zou moeten staan – zoals nu het geval is. Om de gekozen burgemeester mogelijk te maken is als eerste stap een wijziging van de grondwet nodig. Het wetsvoorstel hiervoor van D66 maakt zeker een kans.