Logo Geld 2Invoering van het lagere woningtarief onroerendezaakbelasting (ozb) voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang in 2019, heeft tot gevolg dat de…

ozb-tarieven dat jaar omhoog moeten. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders van Woerden op vragen van de Fractie Bakker.

Omdat de begroting al is vastgesteld, staat daarmee ook de totale ozb-opbrengst vast. Om de vastgestelde opbrengst te kunnen behalen zou een tariefsverhoging in 2019 noodzakelijk zijn. Bovendien is hanteren van lage ozb-tarieven voor 2019 niet haalbaar, omdat niet op tijd bekend kan zijn om welke panden het gaat.

Het college zegt wel bereid te zijn te onderzoeken of voor vrijwilligersorganisaties in 2020 voortaan het woningtarief kan worden berekend in plaats van het hogere tarief voor bedrijven.