Logo RIVMHet RIVM, de Universiteit Utrecht en de stichting Utrecht Science Park gaan sneller en goedkoper de luchtkwaliteit van onze leefomgeving meten. Daartoe hebben zij het Nieuw Innovatielab…

Leefomgeving ingericht. Dit laboratorium meet de luchtkwaliteit op Utrecht Science Park.

Dankzij snelle innovaties op het gebied van goedkope sensoren, ICT en big data kan de kwaliteit van de luchtkwaliteit in de toekomst radicaal anders gemeten en geïnterpreteerd worden. Het sensornetwerk bestaat uit zo’n twintig sensoren, verspreid over het Utrecht Science Park. De informatie van deze sensoren kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de schoonste routes aan te wijzen, concentratiepieken tijdens de spits zichtbaar te maken en beleid ten aanzien van mobiliteit te onderbouwen.