Collega-omroep Midland FM uit Oudewater is naar Woerden verhuisd en maakt voortaan gebruik van de faciliteiten van RPL. Midland FM heeft hiertoe moeten besluiten vanwege een sterk teruglopend aantal medewerkers, het zijn er nu nog zeven. Bovendien waren de huisvestingskosten te hoog opgelopen.

RPL heeft met de Oudewaterse omroep een overeenkomst gesloten waarin is geregeld dat er van de RPL-studio’s in Woerden gebruik kan worden gemaakt. Midland FM blijft een eigen lokale zender voor Oudewater en omgeving. De sinds 1993 bestaande omroep heeft een eigen bestuur, een eigen zendmachtiging en subsidieafspraken met de gemeente Oudewater. De omroep verzorgt alleen radio-uitzendingen. Tv en kabelkrant horen niet tot de activiteiten.

Het bestuur van RPL verwacht dat programmamakers en technici van Midland FM in overleg ook een rol zouden kunnen vervullen voor de uitzendingen voor Woerden.