Logo KNL Met het afleggen ‘op het vaandel’ van de eed of de belofte van trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht werden…

vrijdagochtend op een zonovergoten Kerkplein tussen twee legermonumenten De kazerne en het Arsenaal in Woerden 47 militairen van het Koninklijke Landmachtonderdeel Bevoorrading en Transport Commando beëdigd.

Deze eenheid is verantwoordelijk voor de bevoorrading van de manschappen met munitie, brandstof, voedsel en water tijdens de uitzendingen van missies en bij legeroefeningen, waar ook ter wereld.

Behalve een groot aantal ‘hoge omes’ en een grote publieke belangstelling, waren ook de burgemeesters van o.a. Woerden, Oudewater, Bodegraven en Montfoort met hun wethouders getuigen van de indrukmakende ceremonie.

Luitenant-kolonel Gerard van Kuijck bracht namens Defensie de dank van de Koninklijke Landmacht over aan het gemeentebestuur van Woerden voor het beschikbaar stellen van deze in zijn ogen ‘prachtige omgeving voor deze ceremonie’. Ook zei hij zich als persoon en als militair zeer welkom te voelen in Woerden.

Foto’s: Henk Wit