Deze week, vanaf maandag tot en met woensdag organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met Defensie een crisisoefening met de naam ‘Waterdreiging’. In het scenario wordt uitgegaan van langdurige regenval, waardoor de dijken verweekt zijn.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Woerden is deze drie dagen de uitvalsbasis voor de oefening. Hier zullen ook de militairen overnachten. De militairen zijn in uniform, maar ongewapend. Bij de oefening zullen 150 waterschapsmedewerkers en 36 militairen van de Nationale Reserve op verschillende locaties dijken in Woerden en Nieuwkoop inspecteren.

Ze gaan ook oefenen in Woerdense Verlaat en in Woerden met het tijdelijk afsluiten van watergangen. De oefeningen zijn bedoeld om medewerkers en militairen tijdens een echte crisis goed in te kunnen zetten en samen te laten werken.

Foto: De Stichtse Rijnlanden