Logo Camera toezicht1Sinds het installeren van camera’s begin 2017 in het stationsgebied is het aantal aangiften van fietsendiefstal op deze plek omlaag gegaan. Dit blijkt uit gegevens die het college van Woerden…

heeft aangevraagd naar aanleiding van vragen welke het CDA heeft gesteld over een mogelijke toename van fietsendiefstallen. Zo waren er in januari 2016 13 aangiftes van fietsendiefstal op het station en dit jaar waren dat er in januari slechts 4.

In heel Woerden blijkt het aantal aangiftes juist iets te zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar. Toch geven de gepresenteerde cijfers volgens het college geen aanleiding voor het vermoeden dat het plaatsen van camera’s leidt tot verlegging van het werkgebied van de diefstalpleger.