In de gemeente Woerden is in 2018 minder afval opgehaald dan gemiddeld in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS.

Met 427 kilo scoort Woerden onder het landelijk gemiddelde van 494 kilo. Daarnaast neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval gedurende de jaren nog steeds af. Woerden zou dan in de categorie ‘sterk stedelijk’ vallen waar het minste afval wordt opgehaald.

Het meeste afval komt uit landelijke gebieden. Dat komt vooral door de grote hoeveelheid gft-afval die in die gebieden geproduceerd wordt.

Foto: Gemeente Woerden