Logo DocumentenIn Woerden zijn vorig jaar minder bezwaarschriften ingediend. Wel heeft de commissie die de bezwaarschriften behandelt, meer adviezen uitgebracht. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Vorig jaar duurde het omdat er vaker advies werd uitgebracht, langer om alle zaken te behandelen. 40% van de behandelde zaken had betrekking op de Participatiewet en FermWerk. 30% ging over ruimtelijke ordening en handhaving.

De bezwaarschriftencommissie vindt dat er verbetering mogelijk is op gebied van uitleg over besluiten zodat kan worden voorkomen dat er bezwaren worden ingediend.