De groei van het aantal inwoners van de stad Utrecht is in 2020 gehalveerd in vergelijking met voorgaande jaren. De bevolking groeide vorig jaar met circa tweeduizend inwoners. Deze cijfers volgen de landelijke trend die ook een halvering laat zien.

De oorzaken zijn een daling van het aantal migranten en meer sterfte door het coronavirus. Het aantal levend geboren kinderen bleef nagenoeg gelijk, evenals de emigratie.

Landelijk valt vooral Almere op. Hier was juist meer groei, vooral door de natuurlijke aanwas, geboorte minus sterfte, en binnenlandse verhuizingen.