Logo Statistiek omlaagIn Woerden maakt 7% van de jongeren onder de 18 jaar gebruik van jeugdzorg in het eerste halfjaar van 2018, dat zijn 895 jongeren. In het eerste halfjaar van 2017 maakten bijna 965…

jongeren gebruik van jeugdzorg: een daling dus van 7,25%. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Het gemiddelde in Nederland ligt op 9,5%. In de gemeente Utrecht ligt dit aantal hoger: meer dan 11% van de jongeren heeft hier te maken gehad met jeugdzorg.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Jeugdhulp wordt gegeven aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen.