Logo Ferm WerkOver het jaar 2017 zijn minder klachten bij Ferm Werk binnengekomen dan in de jaren daarvoor. Ferm Werk heeft in 2017 in totaal 33 klachten ontvangen. Klachten kunnen bijvoorbeeld…

gaan over een trage afhandeling van brieven of vragen, het geven van verkeerde informatie of de manier waarop een medewerker met de klager omgaat. Over 2017 gingen de meeste klachten over de afhandelingstermijn en over de bejegening van klanten. Klagers vinden bijvoorbeeld dat er geen begrip wordt getoond voor hun situatie, of dat er weinig persoonlijke aandacht is.

Ferm Werk ziet dat er nog steeds verbetering mogelijk is, hoewel er de afgelopen jaren al veel is gedaan. Maar de ingezette cultuuromslag kost tijd. Over de afhandelingtermijn zegt Ferm Werk dat er steeds minder klachten over komen en dat de doorlooptijd voor aanvragen voor levensonderhoud in 2017 is gedaald ten opzichte van vorige jaren.