Logo_Hoogheemraadschap-De-Stichtse-Rijnlanden In de regio Utrecht is de afgelopen jaren de kostenstijging voor afvalwaterbeheer sterk verminderd. Dit is het gezamenlijke resultaat van 14 Utrechtse gemeenten, waaronder Woerden, Oudewater en…

Montfoort, en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden die samenwerken in het Water Innovatie Netwerk Winnet.

Tussen 2010 en 2015 heeft Winnet 60%, dat is 9 miljoen euro, van haar besparingsambitie, dat is 15,2 miljoen euro in 2020, gerealiseerd.
Dit betekent een lagere kostenstijging in rioolbelasting en waterschapsbelasting.

De nieuwe uitdaging van Winnet voor de komende jaren is het werken aan klimaatadaptatie: het voorkomen van negatieve gevolgen door hevige regen, langdurige droogte of overstroming en hitte.