In grasland met smalle weegbree wordt na gebruik van kunstmest mogelijk minder lachgas geproduceerd dan op puur grasland. Dit blijkt uit onderzoek van het Louis Bolt Instituut op veengrond in Zegveld. Volgens de onderzoekers zijn meer proeven nodig om vast te stellen op welke manier de uitstoot van het broeikasgas met smalle weegbree zou kunnen worden beïnvloed.

De metingen werden in september en oktober vorig jaar uitgevoerd. Het ging om veldjes met Engels raaigras, smalle weegbree en mengsels hiervan. Op de veldjes met uitsluitend Engels raaigras werd een hogere lachgasuitstoot gemeten dan op de veldjes met smalle weegbree.

De onderzoekers wijzen er op dat de resultaten zijn gebaseerd op een eerste veldproef in één specifieke periode van het jaar. Bekend is dat het gehalte hoger is als de bodem vochtig is. Bovendien is de productie van nitrificatieremmende stoffen door smalle weegbree seizoensafhankelijk. Verder onderzoek is volgens hen dan ook nodig om te bekijken op welke manier smalle weegbree bij zou kunnen dragen aan lagere concentraties van lachgas.