Het UWV in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht heeft in maart dit jaar minder langdurige WW-uitkeringen verstrekt dan in 2018. Het aandeel van uitkeringen die één jaar of langer zijn verstrekt daalde met vier procent naar 28,5 procent.

In totaal keerde het UWV bijna 12.500 uitkeringen uit. In nagenoeg alle sectoren bleef het aantal verstrekte uitkeringen gelijk of was er slechts een lichte daling zichtbaar.

Het grootste aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht wordt verstrekt aan ruim 3.500 personen afkomstig uit de sector overige commerciële dienstverlening, gevolgd door de sector zorg & welzijn met iets minder dan 1.900 WW-uitkeringen.