Logo Ferm WerkIn de vier gemeenten waarin Ferm Werk actief is, is een lager percentage inwoners afhankelijk van een uitkering. Landelijk is dit bijna vijf procent van de beroepsbevolking, voor de gemeenten…

Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater geldt dat dit voor nog geen 2 procent. Niet alleen de werkloosheid is lager, ook het gemiddeld besteedbaar inkomen is licht hoger dan het landelijk gemiddelde.

Ferm Werk voert een aantal projecten uit, die bijdragen aan het verlagen van het aantal mensen met een uitkering. Zo is er jaarlijks “Kom binnen bij bedrijven” en zijn er buddyprojecten. Ook loopt er een pilot waarbij werkgevers subsidie krijgen voor het deel dat een werknemer minder inzetbaar is. Deze pilot is succesvol gebleken en wordt half augustus voortgezet met een nieuwe groep.