Het realiseren van nieuwbouwwoningen in Woerden loopt achterstand op. De komende jaren blijft de productie zo’n honderd huizen per jaar achter bij de geplande driehonderd woningen. Dat blijkt uit een overzicht dat wethouder Tymon de Weger aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De vertraging heeft betrekking op alle woningen. Zo zullen er per jaar niet meer dan veertig sociale huurwoningen gebouwd worden, terwijl er zestig gepland zijn.

Volgens De Weger kost het meer tijd om het inbreien, het bebouwen van stukken open ruimte in de wijken, te realiseren. Ook het transformeren van kantoren tot woningen kost meer tijd dan is voorzien.

Het aantal te bouwen huizen komt wel overeen met wat hierover in het coalitie-akkoord staat, maar blijft duidelijk achter bij de behoefte van het aantal te bouwen woningen de komende vier jaar.