Logo UWV 2In de provincie Utrecht werden in de eerste negen maanden van 2016 ongeveer 24 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt door het UWV. Dit is een daling ten opzichte van het…

vorig jaar en vergelijkbaar met de landelijke daling in geheel Nederland. In de regio Amersfoort is een sterkere daling te zien. Voor inwoners van die regio is Midden Utrecht de belangrijkste andere regio om in te werken. Het aantal uitkeringen daalde met 11 procent in de regio Utrecht en in de regio Amersfoort met 16 procent.

Het WW-percentage bedraagt 4,1 procent voor de provincie Utrecht en 4,8 procent voor geheel Nederland. Vooral in de sectoren zakelijke diensten, inclusief de uitzendbureaus, en Zorg & Welzijn is het aantal WW-uitkeringen gedaald.