Logo parkeerplaatsUtrecht wil in nieuwbouwwijken zo min mogelijk parkeerplaatsen toevoegen. De bedoeling is zoveel mogelijk ruimte op straat…

over te houden voor investeringen in een prettige woonomgeving.
Verder wil men hiermee proberen leegstand van parkeergarages te voorkomen.

Dit kan door de zogeheten parkeernorm te verlagen. Hierdoor hoeven ontwikkelaars niet meer parkeerplaatsen aan te leggen dan wenselijk is.
Daarnaast creƫert het college mogelijkheden voor aanvullende maatregelen, zoals parkeren op afstand, het stimuleren van autodelen en de invoering van betaald parkeren.

Doel van het beleid is goede bereikbaarheid en een leefbare stad. Hiervoor wil de gemeente dat het autogebruik in Utrecht niet toeneemt, ondanks de groei en verdichting van de stad.