Logo Vluchtelingen2Burgemeester en wethouders van Woerden hebben een voorstel gedaan om het aantal statushouders dat verblijft in de Stadspoort terug te brengen van 52 naar 26 personen.

Dit voornemen sluit aan bij de huidige praktijk: een deel van de bewoners schuift namelijk na gezinshereniging door naar reguliere woningen.

Door in het vervolg geen alleengaanden meer te plaatsen, zal het aantal nieuwe gezinsherenigers in Woerden afnemen. Het voorstel gaat er vanuit dat dit zal leiden tot een verbetering van de leefbaarheid in de Stadspoort en een geleidelijker spreiding van de doorstromers, die daardoor makkelijker zullen integreren in Woerden.