Logo Vluchtelingen2Woerden gaat minder statushouders opvangen. Het worden er 300 in plaats van 400. De oorzaak ligt bij de beperkte mogelijkheden die er zijn om versneld woningen te bouwen. Daardoor kunnen…

er minder geschikte woningen worden aangeboden.

Een meerderheid van de gemeenteraad sprak zich uit om het aantal statushouders dat Woerden wettelijk verplicht is op te vangen, als ondergrens te hanteren en extra inspanning te leveren voor herhuisvesting van statushouders uit Stadspoort, na gezinshereniging.