Gemeente Woerden wil met een nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad en omliggende wijken de stad leefbaar, veilig en bereikbaar houden.

In het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid wil men het parkeren concentreren in parkeergarages, waardoor het aantal parkeerplaatsen op straat op termijn kan worden beperkt. De resterende parkeerplaatsen, worden dan primair aangewezen voor laad- en loszones, gehandicaptenparkeerplaatsen en deelmobiliteit.

Verder gaan de tarieven op straat omhoog, blijven de tarieven voor parkeergarages gelijk en gaat betaald parkeren gelden vanaf tien uur ‘s morgens in plaats van negen uur. Ook gaat men op zoek naar mogelijkheden voor een parkeervoorziening net buiten de binnenstad, gedacht wordt aan het stationsgebied.

De invoering van het nieuwe parkeerbeleid zal over meerdere jaren plaatsvinden.

Foto: Archief RPL