Logo TaxiHet aanbod op de taximarkt is volgens het college van B&W flink gedaald. Op dit moment rijden er nog 350 taxi’s in de stad. Een aantal jaren geleden waren dat er nog 550. Het aantal…

chauffeurs in Utrecht blijft volgens het college wel stabiel.

Op 1 juli 2015 is de nieuwe taxiverordening van kracht geworden met als doel de kwaliteit in de taxisector te handhaven en verbeteren. Sindsdien mag een taxichauffeur bijvoorbeeld niet meer actief op straat klanten werven, maar kiest de klant zelf met welke taxi hij zich wenst te vervoeren. Ook mag een taxichauffeur in principe sinds juli vorig jaar geen ritten meer weigeren.

Stichting TaxiKeur Utrecht ziet namens de gemeente toe op de naleving van de taxiverordening. Zo posten er mensen van de STKU bij taxistandplaatsen en worden er zogenaamde mystery guests ingezet om te controleren of chauffeurs zich aan de regelgeving houden.