Eind november ontvingen 8871 mensen in de Midden-Utrecht een uitkering van het UWV. Dat zijn er 479 minder dan een maand eerder. De cijfers van Midden Utrecht komen daarmee overeen met het landelijk beeld.

Het is voor werkgevers steeds moeilijker om aan personeel te komen omdat het aantal mensen dat werkt zoekt, afneemt. Het tekort aan personeel neemt in steeds meer regio’s en ook in steeds meer beroepen toe.

In Midden-Utrecht is de arbeidsmarkt al vanaf het tweede kwartaal heel krap. Die krapte biedt volgens het UWV kansen voor werkzoekenden die in hun huidige beroep geen werk kunnen vinden.