Gouda, Bodegraven en Reeuwijk gaan minder last krijgen van lawaai van overkomende vliegtuigen.

De Luchtverkeersleiding Nederland, LVNL, heeft onlangs de aanvliegroute van de Kaagbaan naar het oosten verplaatst, waardoor de verkeershinder in deze plaatsen afneemt. De route komt nu
ten oosten van Reeuwijk-Brug en Gouda. Ook routes in Zuidwest Nederland zijn aangepast.

Michiel van Dorst, CEO van LVNL zegt dat de luchtverkeersleiding zich blijft inspannen om het geluid en uitstoot in de omgeving van Schiphol terug te brengen.