Logo Ambulance3Inwoners van gemeenten met meer openbaar groen overlijden minder vaak door zelfmoord. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau NIVEL. De studie is…

gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift de Lancet Planetary Health.

De leefomgeving speelt mogelijk een rol in de aanleiding tot zelfdoding. De aanleiding voor zelfmoord is een complexe interactie tussen psychologische, biologische en sociale factoren.

De huidige studie toont aan dat fysieke aspecten van de leefomgeving mogelijk ook een rol spelen. Het positieve effect bleek niet te gelden voor alle natuur: er werd geen relatie gevonden met de hoeveelheid water in de omgeving of de nabijheid van de kust.