Logo HAP WoerdenDe gemeenten De Ronde Venen en Woerden kijken samen met het St. Antoniusziekenhuis naar een ‘mini-HAP’ voor de regio, meldt het AD Woerden. Bij die ‘mini-HAP’ zou ook een…

apotheek voorziening moeten komen. Waar de mini-HAP moet komen en wat de openingstijden daarvan zijn, is allemaal nog niet uitgedokterd, zegt wethouder Marja Becker van De Ronde Venen. Wethouder Becker heeft, zo schrijft het AD, na de vorming van het nieuwe college van B&W in De Ronde Venen de mogelijke komst van een HAP direct opgepakt, waarmee niet beweerd wordt “dat de HAP er komt, maar de wil om er goed over te praten is er van de kant van het ziekenhuis.”

Enige tijd geleden werd bekend dat in Woerden een commerciële huisartsenpost wordt gevestigd, die dagelijks tot 22.00 uur open is. Waar nu over gesproken wordt, zegt Becker, is in elk geval geen commerciële voorziening.