In het gemeentehuis in Woerden vindt op maandagmiddag 13 mei 2019 van half twee tot vijf uur het minisymposium ‘Laat niemand in eenzaamheid leven’ plaats.

Tijdens dit minisymposium presenteert Stichting Thuis in Welzijn het Thuishuisconcept, een succesvolle aanpak om eenzaamheid te bestrijden. Voorafgaand aan het minisymposium heeft u de unieke kans om het Thuishuis in Woerden te bezoeken. Ook komen op het symposium verschillende mensen aan het woord, die ieder vanuit een eigen invalshoek het Thuishuisproject belichten: Jan Ruyten van Stichting Thuis in Welzijn, Tymon de Weger, wethouder in Woerden en Karin Verdoren, directeur-bestuurder van GroenWest.

Speciale gastspreker is Prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’ bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.