Logo Minkema College Volgend jaar bestaat het Minkema College in Woerden 100 jaar. Deze maand start de school er al mee om daar aan dacht aan te geven. Kandidaat notaris Frederik August Minkema…

was 100 jaar geleden voorzitter van het eerste bestuur van wat toen nog een HBS, een hogere burgerschool werd genoemd. De school die nog steeds de naam van Minkema draagt, startte in de Havenstraat, maar verhuisde in 1925 naar een nieuw schoolgebouw aan de Van der Valk Boumanlaan in Woerden.

De komende maanden staan verschillende thema’s centraal die met het jubileum te maken hebben. Het eerste thema gaat over de historie van onder meer de school. Ook de ouders van de leerlingen van de school worden bij de activiteiten betrokken. Dat gebeurt in de vorm van een quiz.