Logo SchoolbordIn de gemeente Woerden zijn in verhouding de minste kinderen die ‘doorkleuteren’ in de regio. Ongeveer 6,1 procent van de basisschoolleerlingen in Woerden blijven zitten in…

de kleuterklassen. Uitschieter in de regio is Oudewater met 13,3 procent. Deze cijfers bracht staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs naar buiten, samen met een plan om kleuters zo soepel mogelijk naar groep drie te krijgen.

In de rest van de regio ligt het percentage zittenblijvers in de kleuterklassen in bijvoorbeeld De Ronde Venen rond de zeven procent, terwijl in Montfoort bijna negen procent van de basisschoolleerlingen een jaar langer in de kleuterklassen blijft.