De Utrechts woningcorporatie Mitros verleidt beschermde vleermuizen die in gebouwen zitten om te verkassen. Dit gebeurt door het ophangen van vleermuiskasten in de omgeving. Ze krijgen dus een ander verblijf aangeboden in de hoop dat ze daar genoegen mee nemen. 

Projectleider Jan van der Burg zegt dat hij in zijn werk niet ontkomt aan de Wet Natuurbescherming. “Dat is een heel proces; we brengen in kaart welke panden we willen aanpakken en bekijken wanneer dit nodig is. Vervolgens laten we onderzoeken of er beschermde dieren in deze gebouwen zitten, zoals de dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw. Als dat zo is, moeten we volgens de Wet Natuurbescherming ontheffing aanvragen bij de provincie. Als een gebouw eenmaal vleermuisvrij is, kunnen wij daar aan het werk met bijvoorbeeld het vullen van de spouw of het plaatsen van zonnepanelen”, aldus Van der Burg.


Foto: Provincie Utrecht