Logo Water lozenDe mobiele pomp, die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vorige week in de uiterwaarden van de Lekdijk geplaatst heeft houdt het niet droog. Dit meldt…

RTV Utrecht. Vanwege het stijgende waterpeil is de pomp weggehaald. Er loopt op dit moment water over de zomerkade de uiterwaarden in. Die zijn daarvoor bedoeld.

In het najaar zijn er onderhoudswerkzaamheden geweest aan de dijk. Het talud is minder steil gemaakt en is er een nieuwe toplaag van klei aangebracht. Op dit stukje groeit nog geen gras, wat de dijk extra beschermt. Dit levert geen probleem op voor de veiligheid, omdat de dijk zelf sterk genoeg is. De nieuw aangebrachte kleilaag kan wat uitzakken, als er water tegen de dijk aan komt te staan maar dit kan het waterschap herstellen.

Het waterschap blijft de dijk dagelijks inspecteren.