Logo Politie In het centrum van Woerden stond gisteren een Mobile Media Lab van de politie. Dat is een vrachtwagen ingericht als mobiele onderzoeksruimte. De politie toert met de truck…

door het land om onderzoek te doen naar de ervaringen van inwoners met de dienstverlening van de politie. In de truck werd belangstellenden gevraagd naar hun ervaringen met het contact met de politie, de afhandeling van meldingen en de slachtofferzorg die de politie verleent. Ook werd gevraagd naar de werking van inzet van sociale media en gebruik van Burgernet.

De Woerdense politie ging met bezoekers in gesprek over haar dienstverlening.

Foto’s: Anno Visser