Logo BomenkapEr worden mogelijk bomen gekapt bij de herinrichting van de oever van de Oude Rijn bij Breeveld. De oever moet gerenoveerd worden tussen het spoorviaduct en Breeveld nr. 23…

in Harmelen.

De renovatie is nodig vanwege de slechte onderhoudsstaat van de oever. De gemeente Woerden heeft in overleg met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vier varianten voor de inrichting opgesteld. In een aantal varianten worden de bestaande knotwilgen vervangen door nieuwe, in een andere kunnen de bomen blijven staan, met uitzondering van de kwalitatief slechte bomen.

Een van de varianten bevat een plan voor een zwemsteiger en een picknickbank. De varianten worden besproken met de inwoners op een inloopavond op woensdag 28 maart 2018.