Logo Speelplaats2In de regio Midden-Holland gaat de provincie Zuid-Holland samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland kinderspeelplaatsen op lood onderzoeken. De bodem in de regio…

is schoner dan vroeger maar toch kan er op sommige plekken lood in de bodem voorkomen. Omdat kinderen tot 6 jaar een kwetsbare groep vormen worden de speelplaatsen onderzocht.

Eerst wordt de kans op blootstelling aan lood in kaart gebracht. Als er contactmogelijkheden zijn, worden er grondmonsters genomen om zeker te weten of de grond daadwerkelijk verontreinigd is.