Logo heienOmwonenden van het Defensie-eiland Zuid in Woerden zijn bang dat schade ontstaat aan hun huizen omdat voor de bouw van toekomstige woningen op het eiland gebruik wordt gemaakt…

van heipalen. De bewoners van de Prins Hendrikkade, Prins Bernhardlaan en Prinses Beatrixstraat vrezen dat hierdoor hun huizen die niet onderheid zijn, gaan scheuren. Dit is meerdere keren bij gemeente en bouwer onder de aandacht gebracht, zegt bewoner René Spierenburg in het AD. Volgens hem dient in een binnenstedelijk gebied gekozen te worden voor het zogenoemde boren van palen zonder trillingen.

De gemeente laat weten dat bewoners uitgebreid op de hoogte zijn gebracht van de toe te passen technieken en in nauw contact te staan met de uitvoerder, die de trillingen op diverse gebouwen en woningen meet.