Logo Bom 2Bij werkzaamheden voor de spoorverdubbeling tussen station Utrecht Centraal en station Utrecht is mogelijk een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.

Het voorwerp ligt op 6 meter diepte en is vlakbij de talud van de Vleutenseweg, ter hoogte van de oprit naar de gele brug bij Douwe Egberts gevonden. Het kan ook gaan om een ongevaarlijk ijzerhoudend object, maar omdat het gebied in de Tweede Wereldoorlog is gebombardeerd, kan niet worden uitgesloten dat het om een niet-ontplofte vliegtuigbom gaat.

Het object zal geïdentificeerd worden door T&A-Survey, een bedrijf dat is gespecialiseerd in explosievenonderzoek. Verwacht wordt dat rond 10 februari meer verteld kan worden over wat er in de grond ligt. Tijdens het onderzoek blijft het object op zij plaats liggen. Volgens ProRail zijn er geen risico’s voor de omgeving en zijn er ook geen gevolgen voor het trein- en wegverkeer.